Verkeersrecht

Wij beschikken over een doorgedreven en jarenlange expertise in deze materie en staan dan ook garant voor professionele bijstand op grond van de meest actuele kennis van deze materie. Het gaat dan onder meer om snelheidsovertredingen, alcoholintoxicatie en dronkenschap, (on)opzettelijke slagen en verwondingen (met de dood tot gevolg) en andere inbreuken op het verkeersreglement en de verkeerswetgeving.

Daarnaast omvat het verkeersrecht alle aspecten van het verkeersongeval waaronder :

  • De beoordeling van de aansprakelijkheid.
  • De begroting van de schadevergoeding voor het slachtoffer van een ongeval – zowel in het kader van een minnelijke regeling als in het kader van de beslechting van een geschil.
  • De recuperatie van schade en de betwisting van aanspraken van een andere partij.

Kortom, indien u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of zelf een ongeval hebt veroorzaakt, is het van groot belang dat u kan terugvallen op een advocaat die uw belangen maximaal kan verdedigen.

Houd in gedachten dat de verzekering die u afsloot waarschijnlijk voorzien heeft in een waarborg rechtsbijstand. In dat geval betekent dit dat de rechtsbijstandverzekeraar zal instaan voor de betaling van de erelonen en kosten van onze advocaten.

 
 

Advocaten binnen deze expertise