Vennootschapsrecht, fusies en overnames

Wij hebben een ruime ervaring en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Wij adviseren u vanaf de opstart van de vennootschap tot haar ontbinding. Zo staan wij u bij in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, de redactie van uw statuten en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht van aandelen of overname van een handelsfonds (letter of intent, non-disclosure agreement, due diligence, …). Wij ondersteunen u bij het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomst niet gerespecteerd wordt.

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders (uittreding en uitsluiting) en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand.

Een greep uit onze praktijk: oprichting en ontbinding van rechtspersonen, corporate governance en corporate housekeeping, herstructureringen van vennootschappen, bijstand Algemene Vergadering (redactie notulen, …), overdracht van activa, aandelenoverdracht en aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschapsrechtelijke geschillen met inbegrip van conflicten met of tussen aandeelhouders, bestuurders en of het management.

 
 

Advocaten binnen deze expertise