Sportrecht

Wij behartigen de belangen van talrijke topsporters, teams en clubs in diverse sporttakken o.a. golf, voetbal, schermen, ... en zijn actief in diverse sportfederaties en - clubs, waaronder de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie en de Koninklijke Belgische Hockeybond.

Wij staan de actoren bij in geschillen voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) en andere disciplinaire commissies.

Bovendien hebben wij een bijzondere expertise in hippisch recht. 

 
 

Advocaten binnen deze expertise