Personen- en familierecht

Het familierecht en erfrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin, naast de zakelijke aspecten van een juridisch vraagstuk, de persoonlijke emoties een grote rol kunnen spelen. Juist dan komen de praktijkervaring, juridische deskundigheid en persoonlijke kwaliteiten van onze advocaten goed tot hun recht.

Het kan hier gaan om echtscheiding, mediation of erfrecht. Maar ook om huwelijkse voorwaarden, pensioenaanspraken, adoptie, stiefouderschap, vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling en naamswijziging.

Onze cliënten kunnen vertrouwen op juridisch advies op maat en op een zorgvuldige begeleiding tijdens eventuele procedures. Op basis van goede communicatie kunnen zij desgewenst de regie over een zaak deels of geheel aan onze advocaten overgeven. Het doel is een wezenlijke bijdrage te leveren aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

 
 

Advocaten binnen deze expertise