Overheidsopdrachten

Wij begeleiden ondernemers bij conflicten in het kader van de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. 

 
 

Advocaten binnen deze expertise