Ondernemingsrecht

Elke onderneming wordt dagelijks geconfronteerd met een diversiteit aan juridische situaties eigen aan het ondernemingsleven.

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C.

Wij staan u met raad en daad bij voor de redactie en revisie van diverse handelsrechtelijke contracten en handelsrechtelijke geschillen. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken en arbitragecolleges.

Tenslotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Een greep uit onze praktijk: verkoop, handelshuur, handelsagentuur, distributie, concessie, aanneming, lening, leasing, renting, GDPR, IT-contracten, franchising, licentieovereenkomsten, managementovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, brouwerijcontracten, marktpraktijken en consumentenbescherming. 

 
 

Advocaten binnen deze expertise