Posts in Appartement en Immo
Nieuwsbrief augustus 2019

Verplichte opname schadebedingen in de statuten

In het vernieuwde appartementsrecht, opgenomen in de wet van 18 juni 2018 in voege sinds 1 januari 2019, werd bepaald dat schadebedingen en sancties met betrekking tot de betaling van de lasten voortaan in de statuten - meer bepaald in het onderdeel “reglement van mede-eigendom” - dient opgenomen te worden. Dit kan ofwel reeds bij oprichting van het gebouw - derhalve in de notariële akte -, ofwel achteraf, naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering, waarna de statuten vervolgens notarieel gewijzigd dienen te worden.


Read More
Nieuwsbrief maart 2019

“Elke dag kopen elf Belgen een woning onder de Spaanse zon”. Volgens deze krantenkop, op 14/08/2018 gepubliceerd in de Tijd, blijkt de Spaanse vastgoedmarkt voor veel Belgen nog steeds een hot item te zijn.

Net zoals vorig jaar zal Reyns Advocaten – wederom in samenwerking met onze vaste partner in Spanje (mr. Rafael FONTAN - Marbella) – een voordracht houden waarbij enkele juridische en fiscale aspecten binnen de Spaanse vastgoedmarkt zullen worden toegelicht.

Read More
Nieuwsbrief februari 2019

Vastgoed special : B.I.V. Partnership - Expertise in omgevingsrecht - Juridische publicaties - Nieuwe huurregelgeving

Real estate is en blijft booming business. Ook binnen onze cel vastgoed staat het absoluut niet stil. Het jaar 2019 wordt reeds gekenmerkt door een aantal bijzondere evoluties binnen ons kantoor. Hierover geven wij u in deze nieuwsflash graag een woordje toelichting.

Read More
Nieuwsbrief september 2018

Op 01 januari 2019 zal de nieuwe wet op de mede-eigendom (eindelijk) van kracht worden.  Het appartementsrecht wint steeds meer aan belang. Nooit waren er zoveel appartementskavels, en deze trend zal door de vergrijzing en de bevolkingstoename in de toekomst zeker niet wijzigen.

Dit gegeven is de wetgever ook niet ontgaan. Met de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom heeft de wetgever een flexibeler en efficiënter instrument trachten te creëren, ten einde de werking van het appartementsrecht aan te passen aan de noden van vandaag.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018/2

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.

Read More