Nieuwsbrief november 2017

ialicante-mediterranean-homes-475777.jpg

Vastgoedtransacties in Spanje

Op 28 september jl. organiseerde REYNS ADVOCATEN samen met FONTÁN Y ZUBIZARRETA ABOGADOS en B&R Accountants een seminarie rond de ver(w)erving van uw vastgoed in Spanje op de RYCB te Antwerpen.

Wij danken hierbij van harte de 140 aanwezigen voor hun aanwezigheid en volgehouden interesse, hun interessante vraagstellingen en hun enthousiaste feedback !

Tevens maken wij van deze gelegenheid graag gebruik om voor U nogmaals kort de behandelde topics & aandachtspunten rond de ver(w)erving van Spaans vastgoed op te lijsten:

Er is één gouden regel : “Een advocaat, beter vroeg dan laat.”

Het is niet alleen het motto van de Orde van Vlaamse Balies, maar ook een echte must alvorens u zich inlaat met een vastgoedtransactie in Spanje.

Vergis u niet, de Spaanse notaris is immers de Belgische niet ! Een Spaanse notaris heeft in tegenstelling tot zijn Belgische collega’s slechts een zéér beperkte controleplicht te vervullen. Zijn taak is er toe beperkt bij het verlijden van de notariële akte te bevestigen dat de verkoper volgens het kadaster de eigenaar is van het verkochte goed, en ook verifieert hij nog de identiteit van de koper.

That’s it ?! Uiteraard niet. Er komt bij de aankoop van Spaans vastgoed immers véél meer kijken...

De echte garantie op een zorgeloos en succesvol afronden van de Spaanse vastgoedtransactie wordt geboden door de directe bijstand van een advocaat, onder meer op vlak van :

 • Nazicht onderhandse compromis voorafgaand aan de notariële koop zoals die meestal gebruikelijk door de vastgoedmakelaar worden opgesteld;
 • Nazicht van de eigendomsakte & van de titularis van de eigendom in de registers;
 • Nazicht van  de stedenbouwkundige toestand;
 • Nazicht omtrent de betaling van de belastingen en eventuele kosten;
 • Opmaak van een "Proxy" (volmacht);
 • Redactie van de eigenlijke overeenkomst;
 • Bekomen van een bankcertificaat;
 • Bekomen van het verplichte NIE-nummer (fiscaal nummer);
 • Bijstand bij het verlijden van de notariële akte;

Ook na het verlijden van de notariële akte blijft uw advocaat u verder bijstaan :

 • Hij draagt zorg voor de correcte en tijdige betaling van registratierechten, ereloon notaris, vergoeding kadaster;
 • Hij staat in voor het registeren van de eigendomstitel en identiteit van de koper(s) op het kadaster en de gemeente;
 • Hij begeleidt u bij het afsluiten van contracten van water en elektriciteit;
 • Hij verzorgt uw jaarlijkse aangifte van de belastingen;
 • Adviseert u desgevallend rond het Spaans appartementsrecht;
 • Staat u bij in alle eventuele discussies met aannemers, naburen, overheden, ...;

REYNS ADVOCATEN begeleidt u graag persoonlijk en in samenwerking met FONTÁN Y ZUBIZARRETA ABOGADOS gevestigd te MARBELLA, alsook met B&R Accountants te Brasschaat voor wat betreft het Belgisch / internationale fiscale luik.

Aarzel niet vrijblijvend contact op te nemen met Mr. Christian STOOP, partner (cs@reyns-advocaten.com)