Nieuwsbrief november 2016

trent-erwin-338084-unsplash.jpg

Nieuwe wetgeving vanaf 01/10/2016: de elektrische fiets

De elektrische fiets. Vroeger een uitzondering, nu steeds meer een vaste actor in het verkeer. Inderdaad, steeds meer mensen kiezen voor het comfort van een elektrische fiets. Van de verkochte fietsen is vandaag gemiddeld 25 à 30 procent elektrisch.

Deze trend is ook niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de wetgever, die nieuwe regelgeving tot stand heeft laten komen, die van kracht is sedert 1 oktober 2016.

Evenwel is de ene elektrische fiets de andere niet. Er bestaan namelijk verschillende soorten, elkeen met een eigen wettelijk/ reglementair regime.

Sommige fietsen hebben enkel en alleen maar  trapondersteuning, andere elektrische fietsen hebben ook aandrijfkracht en gaan dus vooruit zonder dat er getrapt moet worden.

Voor de elektrische fietsen die enkel trapondersteuning bieden met een vermogen tot 250 W, en waarvan de snelheid begrensd is op 25 km/uur, worden er door de wetgever geen verplichtingen opgelegd. Deze behoren in de wegcode tot de categorie van de gewone “fiets”.

Heeft de motor  van de elektrische fiets evenwel een vermogen van 1000 watt, maar is de snelheid van deze fiets nog wel begrensd op 25 km/uur, dan spreekt men van een “gemotoriseerde fiets”. Vaak geeft deze fiets ook aandrijfkracht zonder dat er getrapt moet worden. De gebruikers van deze fietsen moeten minstens 16 jaar zijn en een certificaat van overeenstemming hebben.

Ligt het vermogen van de motor van de elektrische fiets evenwel tussen 1000 watt en 4000 watt, en is de snelheid begrensd op 45 km/uur, dan worden deze elektrische fietsen (de zogenaamde “Speed pedelecs”) in de wegcode gecategoriseerd onder het nieuw begrip van de bromfiets klasse P. Bestuurders en passagiers van deze fietsen moeten verplicht een helm dragen. De Speed pedelecs dienen ingeschreven te zijn bij de DIV en dienen een nummerplaat te hebben. Wie met deze fiets op de weg gaat, moet tenslotte een rijbewijs op zak hebben (idem zoals bij de bromfiets klasse B) en net zoals trouwens het geval is voor de gemotoriseerde fietsen is een verzekering nodig voor de Speed pedelecs.

Zo, uw kennis van de aangevulde wegcode is weer helemaal bij gefietst. Meer info : contacteer Mr. Alexandre Bastenier.


Bescherming van de woning van de zelfstandige tegen schuldeisers

Wanneer u er voor opteert om te ondernemen onder het statuut van zelfstandige – natuurlijk persoon (de klassieke eenmanszaak) of een economische activiteit wenst te starten in bijberoep of na pensionering, dan dient u zich er bewust van te zijn dat u met uw persoonlijk vermogen (inclusief uw deel van de gezinswoning) instaat voor de schulden die u maakt tijdens de uitoefening van deze professionele activiteit.

Dit principe kan enerzijds vermeden worden door uw activiteit te ontplooien in een vennootschapsstructuur met beperkte aansprakelijkheid (bv. nv of bvba). In principe kan de schuldeiser dan enkel en alleen het vermogen van de vennootschap uitwinnen bij wanbetaling.

Anderzijds heeft de wetgever voor de zelfstandige een mogelijkheid voorzien om  de gezinswoning te beschermen tegen schuldeisers.

Elk zakelijk recht (bv. eigendom, vruchtgebruik, opstal, …) dat u heeft op uw gezinswoning (zijnde de woning waar u samen met uw gezin uw hoofdverblijf heeft), kan beschermd worden door een verklaring van niet-beslagbaarheid af te leggen voor de notaris. Deze notariële akte dient overgeschreven te worden bij de hypotheekbewaarder.

Indien uw woning eveneens gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden, dan gelden specifieke regels. Indien dit gebruik minder dan 30 % van de totale oppervlakte bedraagt, dan kan de volledige woning worden beschermd. Indien evenwel meer dan 30 % voor professionele doeleinden gebruikt wordt, dan kan enkel het niet-beroepsmatig gedeelte beschermd worden. In dat geval moeten er zelf statuten worden opgesteld waarin de splitsing geschiedt. Er bestaan specifieke wettelijke regels hoe men precies de oppervlakte dient te berekenen.

De verklaring voor de notaris geeft enkel en alleen bescherming tegen schulden gemaakt tijdens de uitoefening van de professionele activiteit, en daterend van na de verklaring van niet-beslagbaarheid. De bescherming geldt niet voor schulden die hun oorsprong vinden uit een misdrijf.

Besluit: de mogelijkheid om de gezinswoning niet vatbaar te maken voor beslag, biedt een zeer nuttige bescherming aan de zelfstandige en verkleint het risico om de stap te zetten tot het ondernemerschap. De gezinswoning is uiteraard het laatste wat mensen wensen te verliezen bij financiële problemen en/of faillissement. Uiteraard zal u in dergelijk geval de kans op het verkrijgen van een hypothecair gewaarborgde lening bij de bank wellicht onbestaande worden, aangezien de bank haar belangrijkste waarborg verliest. De verklaring kan evenwel, indien gewenst, ongedaan gemaakt worden door een nieuwe verklaring af te leggen voor de notaris.

Indien u verdere informatie wenst omtrent de verklaring van niet-beslagbaarheid van de gezinswoning of bijstand wenst bij het opstellen van de statuten van de woning, aarzel dan niet uw advocaat te raadplegen.


Wist je dat?

  • Een groot deel van de personen die dienen te verschijnen voor de Politierechtbank wegens een verkeersovertreding, is nog steeds niet op de hoogte dat beroep kan gedaan worden op een "gratis" advocaat. Het is namelijk zo dat in de meeste verzekeringspolissen tevens een rechtsbijstandverzekering wordt opgenomen, hetgeen u recht geeft op kosteloze bijstand van een advocaat naar eigen keuze. Vergeet dit niet wanneer u geconfronteerd wordt met een pro justitia, u betaalt namelijk voor rechtsbijstand door middel van het betalen van uw verzekeringspremies!