Nieuwsbrief september 2018

trent-erwin-338084-unsplash.jpg
 
 

   Uitnodiging lunchseminarie op 12 oktober 2018: de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom

 

2-christian-stoop.jpg
 

Op 01 januari 2019 zal de nieuwe wet op de mede-eigendom (eindelijk) van kracht worden.  Het appartementsrecht wint steeds meer aan belang. Nooit waren er zoveel appartementskavels, en deze trend zal door de vergrijzing en de bevolkingstoename in de toekomst zeker niet wijzigen.

Dit gegeven is de wetgever ook niet ontgaan. Met de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom heeft de wetgever een flexibeler en efficiënter instrument trachten te creëren, ten einde de werking van het appartementsrecht aan te passen aan de noden van vandaag.

Voor u als professionele syndicus is het onontbeerlijk om deze hervormingen op de voet te volgen, en meester te zijn.  De implicaties van de nieuwe wet zijn zeer divers, zowel op het vlak van de statuten, de algemene vergadering, de syndicus, als de juridische procedures. 

Wist u bv. dat:

  • er nieuwe stemmeerderheden in het leven werden geroepen?

  • het reglement van interne orde nieuwe verplichte vermeldingen dient te bevatten?

  • een schadebeding enkel en alleen geldig kan zijn als het in de statuten werd opgenomen?

  • het instrument van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijk werd afgeschaft?

  • de VME nu eindelijk een bijzonder voorrecht heeft?

  • er verschillende verplichte bepalingen dienen opgenomen te worden in de syndicusovereenkomst?

Gelet op het aanzienlijk en praktisch belang van al deze hervormingen, organiseren wij op 12 oktober 2018 een lunchseminarie bij ons op kantoor te Melsele, Grote baan 68,  van 12 uur tot 14 uur. Gedurende onze uiteenzetting zullen wij u op een heldere en informatieve wijze een overzicht bieden van de belangrijkste wetshervormingen, en de praktische gevolgen ervan. Voorafgaand aan het seminarie zal u een lunch worden aangeboden. Inschrijven kan tot 1 oktober 2018 op het emailadres :  vd@reyns-advocaten.com


 

Coördinatieplicht van de statuten en het reglement van inwendige orde

6-alexandre-bastenier.jpg
 

De nieuwe wet voorziet een afslanking van de statuten. Het reglement van inwendige orde wint aan belang, gelet op de nieuwe bepalingen die verplicht in het reglement van inwendige orde dienen te worden opgenomen. De syndicus krijgt - wanneer de toepasselijke wettelijke regels wijzigen - de plicht om het reglement van interne orde bij te werken bij elke beslissing van de AV. Op die manier is er bij elke toekomstige wetshervorming in principe geen wijzigende notariële akte meer nodig. Dit bespaart zowel tijd als kosten voor de VME, hetgeen onder meer kadert in de efficiëntiedoelstelling van de wetgever.

Ons kantoor biedt bijstand aan in deze coördinatieplicht. Het is van belang dat zowel de statuten als het reglement van interne orde van de VME conform zijn aan de nieuwe wetgeving. Onze jarenlange juridische expertise in deze materie zorgt ervoor dat wij uw partner bij uitstek zijn. Deze dienstverlening wordt aangeboden aan een forfaitair en voordelig vast tarief. U gelieve contact op te nemen voor meer informatie aangaande deze samenwerking.