Nieuwsbrief februari 2019

mei.jpg
 
 

VASTGOED SPECIAL :

B.I.V. Partnership
Expertise in omgevingsrecht 
Juridische publicaties 
Nieuwe huurregelgeving

 

859bc221-ca7c-4bf5-8dff-11a37c183931.jpg
 

Geachte lezer,

Real estate is en blijft booming business. Ook binnen onze cel vastgoed staat het absoluut niet stil. Het jaar 2019 wordt reeds gekenmerkt door een aantal bijzondere evoluties binnen ons kantoor. Hierover geven wij u in deze nieuwsflash graag een woordje toelichting.


Veel leesplezier!
 
Alexandre Bastenier


 

B.I.V. Partnership

In 2019 slaan REYNS ADVOCATEN en het B.I.V. (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) de handen in elkaar! REYNS ADVOCATEN zal over heel Vlaanderen de juridische eerstelijnsbijstand verzorgen voor alle vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters, die lid zijn van het Instituut.

Het is voor ons een eer dat het B.I.V., na een grondige selectie van verschillende kandidaten, ons kantoor het nodige vertrouwen heeft gegeven om dit partnership te bewerkstelligen. 

Het wordt ongetwijfeld een zeer productieve en aangename samenwerking!  


 

Verruiming van ons expertiseveld : Omgevingrecht

Eind 2018 heeft mr. Frederick BRULOOT ons kantoor vervoegd. Mr. Frederick BRULOOT is een ervaren advocaat die sinds jaar en dag academicus is aan de Universiteit van Gent.

Hij specialiseerde zich onder meer in het milieurecht, doch is ook bedreven in de overige takken van het omgevingsrecht, met name vergunningsproblematieken en vraagstukken binnen ruimtelijke ordening.

Wij zijn verheugd dat wij thans ook dit expertiseveld aan ons cliënteel kunnen aanbieden. REYNS ADVOCATEN is uw one-stop-shop juridische partner.


 

Juridische publicaties

Onderstaand treft u een overzicht van onze laatste juridische publicaties:

Huurrecht

A.BASTENIER, noot: Rb Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 18 mei 2017, Tijdschrift Huur, Kluwer, 2018/4, blz. 181-185:

In het laatste Tijdschrift Huur werd een noot van ons kantoor gepubliceerd aangaande de juridische patstelling waarin contractuele medehuurders maar al te vaak kunnen belanden. De nieuwe huurregelgeving tracht hier deels tegemoet aan te komen. Ten andere wordt ook het leerstuk van de onsplitsbare geschillen besproken.


Appartementsmede-eigendom

C. STOOP en A. BASTENIER: “Hervorming appartementsrecht: wat verandert er op 1 januari 2019?” https://legalworld.wolterskluwer.be/

Op 1 januari 2019 treden nieuwe regels in werking die de werking van het appartementsrecht moeten optimaliseren. De nieuwe regels liggen vervat in de artikels 162 tot 179 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve geschillenoplossing.

Eén van de voornaamste beweegredenen van de wetgever was om het beslissingsproces te versoepelen om bepaalde werkzaamheden vlotter te kunnen uitvoeren.


 

Nieuwe huurregelgeving

Op 01/01/2019 is de nieuwe huurregelgeving in werking getreden, ingevolge het laatste Vlaamse Huurdecreet (medio 2017 goedgekeurd). De belangrijkste wijzigingen hadden wij u reeds in een voorgaande nieuwsbrief toegelicht.

Graag verwijzen wij nog eens extensief naar deze nieuwsbrief:

https://www.reyns-advocaten.be/nieuws/nieuwsbrief-april-2018