Posts in Vennootschapsrecht
Nieuwsbrief mei 2019/3

Geschillenregeling in het nieuwe W.V.V. sterk verbeterd : een resume over de  “echtscheiding” tussen de aandeelhouders

Binnen het huwelijk stormt het wel al eens, maar ook tussen aandeelhouders in een vennootschap durft het wel eens te stormen. Dergelijke conflicten kunnen leiden tot zware botsingen. Niet elke botsing dient daarbij te leiden tot een blokkering van de vennootschap. Doch soms is er geen uitweg meer en kunnen de aandeelhouders niet meer samen door één deur. Om te  vermijden dat het voortbestaan van de vennootschap in het gedrang dreigt te komen, wordt er dan vaak teruggegrepen naar het laatste toevluchtsoord nl. wettelijke geschillenregeling zoals voorzien in de Belgische vennootschapswetgeving.

Read More
Nieuwsbrief maart 2019/2

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 28 februari 2019 nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de finale tekst van het “Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen” aan. De afvoering van het ‘oude’ Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en daarmee de langverwachte modernisering van het vennootschapsrecht is zo binnenkort een feit. Het WVV treedt in werking op woensdag 1 mei 2019.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018

Een volgende horde richting een nieuwe vennootschapswetgeving is genomen

Vrijdag 25 mei ontving ons kantoor in de late namiddag het bericht dat  de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ heeft goedgekeurd.
 
Doelstelling van dit voorontwerp is het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Read More