Posts in Personen- en familierecht
Nieuwsbrief November 2018

Reyns Advocaten blijft groeien!

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar mochten wij twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. We stellen ze kort aan u voor.

Mr. Zoë Dilliën studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de universiteit van Antwerpen waar zij zich gedurende haar masteropleiding specialiseerde in het familierecht en sociaal recht.

Mr. Gill Van Buggenhout ontwikkelde tijdens haar bachelor al snel een interesse in burgerlijk recht. In 2018 schreef zij haar scriptie over de wenselijkheid van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn.

Read More
Nieuwsbrief mei 2016

Met genoegen kunnen wij U meedelen dat vanaf 1 augustus e.k. mr. Jessyca Bonneux het team van Reyns Advocaten zal vervoegen. Zij zal samen met mr. Dieter Leenders de cel Personen-en Familierecht verder uitbouwen. Jessyca heeft gedurende 5 jaar een doorgedreven praktijkervaring opgedaan in deze materies bij DDVD Advocaten te Diest. 

Read More