Posts in Handelsrecht
Nieuwsbrief mei 2019/2

Update GDPR : 1 jaar verder ..... en wat nu?

De GDPR-regelgeving is in België bijna één jaar van kracht. We herinneren ons allen nog de heisa waarmee de inwerkingtreding van voormelde regelgeving vorig jaar gepaard is gegaan. Enkele maanden lang werden we bijna dagelijks bestookt met talloze (ongewenste?) berichten vaak met tegenstrijdige inhoud.
 
Inmiddels ging er een jaar voorbij. In België lijkt het voor velen dat de GDPR na de inwerkingtreding bijna onmiddellijk in de vergetelheid is geraakt. Zo werden er bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België tussen mei en december 2018 slechts 317 datalekken gemeld. Ten andere werden er amper 148 klachten geregistreerd. Ter illustratie, in Nederland werden er sinds mei 2018 al 11.000 klachten ingediend. Deze klachten gaven aanleiding tot fikse boetes voor diverse ondernemingen. Er wordt actief gecontroleerd op inbreuken.

Read More
Nieuwsbrief November 2018

Reyns Advocaten blijft groeien!

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar mochten wij twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. We stellen ze kort aan u voor.

Mr. Zoë Dilliën studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de universiteit van Antwerpen waar zij zich gedurende haar masteropleiding specialiseerde in het familierecht en sociaal recht.

Mr. Gill Van Buggenhout ontwikkelde tijdens haar bachelor al snel een interesse in burgerlijk recht. In 2018 schreef zij haar scriptie over de wenselijkheid van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn.

Read More
Nieuwsbrief augustus 2018

Bye Bye WCO, welcome GREO ! Omgaan met ondernemingen in moeilijkheden 3.0

In de pers duikt af en toe nog de notie “Gerechtelijk akkoord” op. Ook in de volksmond wordt nog vaak deze achterhaalde terminologie gebruikt wanneer men het heeft over een onderneming in moeilijkheden die “bescherming gezocht heeft tegen haar schuldeisers”.
 
Van het “Gerechtelijk akkoord” is al geen sprake meer sedert september 2009, met name sedert de invoering van de Wet Continuïteit Ondernemingen  (‘WCO’). De vaak verguisde WCO rondde echter de kaap van de 10 levensjaren net niet. Met de invoering van een nieuw Boek XX in het lijvige Wetboek Economisch Recht (‘WER’) werd de WCO per 1 mei 2018 immers opgeheven.

Read More
Nieuwsbrief december 2017

In de Pandwet van 11 juli 2013 werd een grondige hervorming voorzien van een heel aantal belangrijke zekerheidsmechanismen, zoals daar zijn het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Na een aantal wetswijzigingen - en een lange wachtperiode - gaat deze wet behoudens tegenbericht eindelijk van kracht op 01/01/2018. 

Read More
Nieuwsbrief juni 2016

REYNS ADVOCATEN heeft reeds jaren een ijzersterke reputatie in de invordering van openstaande facturen, zowel bij ondernemingen (“B2B”) als bij particulieren (“B2C”). Niet betaald worden is helaas op heden nog steeds de achillespees van vele ondernemingen en bron van vele faillissementen.

Read More