Posts in Appartement en Immo
Nieuwsbrief september 2018

Op 01 januari 2019 zal de nieuwe wet op de mede-eigendom (eindelijk) van kracht worden.  Het appartementsrecht wint steeds meer aan belang. Nooit waren er zoveel appartementskavels, en deze trend zal door de vergrijzing en de bevolkingstoename in de toekomst zeker niet wijzigen.

Dit gegeven is de wetgever ook niet ontgaan. Met de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom heeft de wetgever een flexibeler en efficiënter instrument trachten te creëren, ten einde de werking van het appartementsrecht aan te passen aan de noden van vandaag.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018/2

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.

Read More