Nieuwsbrief juni 2018/2

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018

Een volgende horde richting een nieuwe vennootschapswetgeving is genomen

Vrijdag 25 mei ontving ons kantoor in de late namiddag het bericht dat  de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ heeft goedgekeurd.
 
Doelstelling van dit voorontwerp is het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Read More
Nieuwsbrief december 2017

In de Pandwet van 11 juli 2013 werd een grondige hervorming voorzien van een heel aantal belangrijke zekerheidsmechanismen, zoals daar zijn het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Na een aantal wetswijzigingen - en een lange wachtperiode - gaat deze wet behoudens tegenbericht eindelijk van kracht op 01/01/2018. 

Read More
Nieuwsbrief juli 2017

Maanden hebben wij toegeleefd naar het moment waarop onze beide kantoren zouden samensmelten tot één groter geheel. Een doordachte beslissing die past in het realistische groeitraject dat Reyns Advocaten sinds jaren volgt. De doelstelling daarbij is om een sterk onafhankelijk advocatenkantoor te zijn, met vestigingen in Antwerpen, Melsele en Brussel, ...

Read More
KantoorJelle Inghels
Nieuwsbrief juni 2016

REYNS ADVOCATEN heeft reeds jaren een ijzersterke reputatie in de invordering van openstaande facturen, zowel bij ondernemingen (“B2B”) als bij particulieren (“B2C”). Niet betaald worden is helaas op heden nog steeds de achillespees van vele ondernemingen en bron van vele faillissementen.

Read More
Nieuwsbrief mei 2016

Met genoegen kunnen wij U meedelen dat vanaf 1 augustus e.k. mr. Jessyca Bonneux het team van Reyns Advocaten zal vervoegen. Zij zal samen met mr. Dieter Leenders de cel Personen-en Familierecht verder uitbouwen. Jessyca heeft gedurende 5 jaar een doorgedreven praktijkervaring opgedaan in deze materies bij DDVD Advocaten te Diest. 

Read More