Individueel arbeidsrecht

Zowel in opdracht van werkgevers als werknemers behandelen wij zaken die verband houden individueel arbeidsrecht.

In het individueel arbeidsrecht gaat het steeds om de verhouding tussen werkgever en werknemer. Centraal daarin staat: het aanwerven, aanstellen en ontslaan van personeel. Zo begeleiden wij u bij betwistingen ontslag om dringende reden, ontslagmotivering, privacy, loonmisdrijven, invorderen achterstallige lonen, schijnzelfstandigheid, tewerkstelling buitenlandse werknemers, arbeidsongevallen, …

 
 

Advocaten binnen deze expertise