Familiaal vermogensrecht

Heel wat Belgen gaan de jongste jaren actief op zoek naar de meest voordelige en efficiënte manier om hun zorgvuldig opgebouwd vermogen optimaal te beschermen. Onze experten familiaal vermogensrecht bieden een antwoord op maat op alle vragen die zich kunnen voordoen inzake organisatie en overdracht van vermogens, zowel tijdens het leven als bij overlijden. Ook omtrent de overdracht van familiale ondernemingen aan een volgende generatie beschikken wij over een ruime ervaring.

Onze interdisciplinaire expertisegroep beschikt over alle noodzakelijke kennis om u te adviseren en bij te staan omtrent alle aspecten die bij vermogensplanning van belang kunnen zijn, zowel privaatrechtelijk (huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten, ...), vennootschapsrechtelijk (holding, stichting, maatschap, ...) als fiscaal (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ...). Zo bent u zeker van een oplossing op maat.

 
 

Advocaten binnen deze expertise