Distributierecht

Wij adviseren en begeleiden u bij het opzetten van een nationaal of internationaal distributiesysteem. Wij helpen u om de juiste keuze te maken: handelsagentuur, franchising, concessie, exclusieve of selectieve distributie.

Ook zetten wij onze kennis en ervaring in bij de redactie van op maat gemaakte contracten met sluitende clausules (precontractuele informatie, vertrouwelijkheid, bescherming van knowhow en goodwill, niet-concurrentiebeding, rechtskeuze- en forumbedingen,…).  

Daarnaast verlenen wij advies inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank.

 
 

Advocaten binnen deze expertise