Bank- en Financieel recht

Wij behandelen verschillende materies gekoppeld aan het bankrecht en/of het financieel recht in ruime zin, in het bijzonder in verband met diverse vormen van financieringsovereenkomsten, waaronder (consumenten)kredieten en geldleningsovereenkomsten. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het zekerhedenrecht dat onlosmakelijk verbonden is met de financiële praktijk.

Vaak terugkerende zaken zijn o.a. advisering inzake herschikking (persoonlijke) zekerheden en herfinancieringen, terugvordering beëindigde (consumenten)kredieten, uitwinning van gestelde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden (hypotheek, pand, persoonlijke borgstelling), zaken in verband met derde-medeplichtigheid aan contractbreuk bij financieringsovereenkomsten en recuperatie van roerende goederen. Deze materies sluiten aan bij het ruimere kader van het verbintenissen- en contractenrecht, doch ook bij de bijzondere expertise inzake reorganisatie en insolventierecht.

 
 

Advocaten binnen deze expertise