Appartements- en immobilienrecht

Wij adviseren particulieren, eigenaars, ontwikkelaars, makelaars, … inzake huur, pacht, koop-verkoop, makelaarsopdrachten, uitoefening van zakelijke rechten (hypotheek, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, beplanting, mandeligheid, afpaling …).

Ook syndici en makelaars staan wij bij inzake tuchtrecht voor het BIV en aansprakelijkheidsvorderingen. Zowel verenigingen van mede-eigenaars en haar syndici, alsook individuele mede-eigenaars verlenen wij advies en bijstand in geschillen aangaande afrekeningen, draagwijdte of interpretatie van de basisakte, betwistingen van beslissingen van algemene vergadering, aansprakelijkheid syndicus, geschillen met promotoren en aannemers, verzekeringsaangelegenheden, …

 
 

Advocaten binnen deze expertise